gaśnice

W każdym miejscu pracy istnieje ryzyko zaprószenia ognia bądź pożaru. W celu ochrony przed zagrożeniem pożarowym stosuje się gaśnice wraz z akcesoriami PPOŻ, np. koc gaśniczy.