odzież ochronna

Odzież ochronna jest środkiem ochrony przed małym (kategoria 2) zagrożeniem, oraz w kategorii 3 wysokim zagrożeniem mogącym spowodować trwały uszczerbek na zdrowiu pracowników. Do tej grupy odzieży zaliczamy np. kombinezony przeciwchemiczne, ubrania trudnopalne, czy odzież chroniącą przed skrajnie niską temperaturą.