ochrona ciała

Odzież robocza i ochronna to najpowszechniej używana grupa produktów ochrony osobistej chroniących ciało przed podstawowymi zagrożeniami występującymi w miejscach pracy. Ze względu na zastosowanie, typ i stopień zagrożeń oraz materiały, z których są zrobione dzielimy je na odzież roboczą, odzież ochronną, przeciwdeszczową, oraz reklamową.