szkolenia ppoż / pierwszej pomocy

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej nakłada obowiązek zapoznawania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. Szkolenia PPOŻ mogą być realizowane w ramach szkolenia wstępnego i okresowego. W sytuacji, gdy instrukcja bezpieczeństwa pożarowego obowiązująca w danym obiekcie stanowi inaczej, należy zastosować szkolenie PPOŻ oddzielnie.
Ze względu na stopień ryzyka oraz liczbę zatrudnionych w przedsiębiorstwie, pracodawca ma obowiązek wyznaczyć ratownika lub osobę przeszkoloną w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Jest ona odpowiedzialna zarówno za organizację pomocy, jak i wyposażenie firmowej apteczki.