szkolenia / nadzór BHP

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest przeprowadzenie szkoleń wstępnych dla nowych pracowników, oraz zapewnienie wszystkim pracownikom szkoleń okresowych. By zapewnić bezpieczeństwo pracy zaleca się przeprowadzanie szkoleń PPOŻ i pierwszej pomocy przedmedycznej. W celu poprawy bezpieczeństwa pracowników przeprowadza się oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, oraz audyty BHP, dzięki którym możliwa jest kontrola wdrożonych systemów i polityki BHP.