ochrona dróg oddechowych

Występowanie pyłów, gazów i oparów pochodzenia organicznego i niedobór tlenu to zagrożenia wymagające zastosowania środków ochrony dróg oddechowych, czyli półmaski, maski ochronnej, czy np. aparatu tlenowego.